Borgerhout zet zich af tegen Europees-Amerikaans vrijhandelsverdrag
Borgerhout heeft zich uitgeroepen tot TTIP-vrij district. Het is het eerste lokale bestuur in Vlaanderen dat zich aansluit bij een internationaal initiatief tegen het vrijhandelsverdrag dat tussen de VS en de Europese Unie wordt onderhandeld.

Voor de aanvang van de districtsraad verzamelden enkele tientallen manifestanten van Hart Boven Hard zich op het Moorkens- plein om hun steun te betuigen aan het initiatief van PVDA om van Borgerhout een TTIP-vrij district te maken. In Duitsland en Frankrijk en ook in het Brusselse en Wallonië hebben al tientallen steden en gemeenten zich symbolisch TTIP-vrij verklaard.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is een vrijhandelsverdrag waarover de Verenigde Staten en de Europese Unie al twee jaar onderhandelen. Volgens de tegenstanders maakt het verdrag staten ondergeschikt aan multinationals. Bedrijven kunnen staten voor een arbitragehof dagen als die wetten uitvaardigen die niet stroken met hun belangen.

De motie van fractieleider Tom Claessens van de PVDA kreeg de steun van de andere meerderheidspartijen. N-VA en Open Vld stelden zich de vraag of deze discussie wel op lokaal niveau kan worden gevoerd. “Het is een uiting van plat populisme”, sneerde Thomas Heiremans (Open Vld). Districtsvoorzitter Marij Preneel (sp.a-Groen) wees die bedenking van de hand en vergeleek de actie TTIP-vrije gemeente met de beweging van de kernwapenvrije gemeenten in de jaren tachtig. Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie aangenomen.

“In Vlaanderen wordt het verdrag, en dan zeker de precieze inhoud ervan, maar weinig besproken in de media”, vindt Tom Claessens, fractieleider voor PVDA in de Borgerhoutse districtsraad. “Nochtans dreigt het ons democratisch systeem onder druk te zetten door juridisch nog meer macht te verlenen aan multinationals in plaats van aan democratisch verkozenen. Zo wordt er werk gemaakt van het principe van investeringsbescherming, waarbij bedrijven regelgeving zouden kunnen aanvechten die hun winsten in gevaar brengen.”

Het “TTIP-vrij” verklaren heeft geen enkel juridisch gevolg, maar is volgens Claessens wel een belangrijk statement. “En eigenlijk is dit toch ook een beetje onze bevoegdheid”, vindt hij. “Een districtsbestuur heeft als een van zijn taken om adviezen uit te brengen aan hogere niveau’s en dat is precies wat we hier doen.”

Lees op de website van gva.be ( 22/06/2015)

Reacties