We leven in een onrechtvaardige samenleving. Meer dan één miljard mensen lijden aan hongersnood. Het ecologische evenwicht wordt onderuit gehaald. We dragen bij aan een explosie van ongelijkheid en een massale destructie van onze omgeving. Racisme en xenofobie nemen drastisch toe. Onderdrukking en criminalisatie van sociale bewegingen komen alsmaar meer voor. Op alle vlakken worden de democratie en de sociale rechten, in het bijzonder die van vrouwen, aangevallen.
 
Het verbloemen, negeren of accepteren van deze betreurenswaardige realiteit leidt tot niets. De fameuze uitspraak van Margaret Thatcher « TINA » (There Is No Alternative) is allesbehalve juist. Overal ter wereld rijzen sociale, economische, democratische en ecologische alternatieven uit de grond. Wereldwijd verzetten mannen en vrouwen zich tegen de kapitalistische samenleving en de immense onrechtvaardigheid. Sommige protesten hebben zelfs al geleid tot overwinningen. 
 
De website Goed Nieuws heeft als doel om grote en kleine overwinningen van het volk zichtbaar te maken in het streven naar een breuk met het fatalisme. We geloven ook dat al deze overwinningen een inspiratiebron kunnen zijn voor vele andere individuele en gemeenschappelijke acties en initiatieven.
 
Wanneer men strijdt, is overwinnen niet zeker, maar als men niet strijdt, is men zeker van te verliezen. 
 
Team "Goed Nieuws": Kelly en Olivier